Uppdateringen av de nordiska riktlinjerna för behandling av MDS och MDS-MPN

2017-08-07 17:15:00

Den nya uppdateringen av de nordiska riktlinjerna för behandling av MDS och MDS-MPN är nu publicerade på www.nmdsg.org samt på SFHs hemsida. De största förändringarna jämfört med föregående version är följande:

- Nya WHO 2016 klassifikationen

- Ett betydligt utökat avsnitt om betydelsen av mutationer vid MDS och MDS-MPN samt rekommendation att inkludera myeloid mutationspanel i grundutredningen av alla patienter där en framtida stamcellsransplantation är tänkbar.

-Uppdaterade riktlinjer för stamcellstransplantation

Besök gärna MDS gruppens websida för mer information. Där finns WHO klassifikationer, kalkylatorer för risk score samt information om pågående studier

Eva Hellström Lindberg