Uppstartsmöte för Benign hematologi - bildande av ny nationell grupp

2022-08-05 12:00:00

I anslutning till fortbildningsdagarna i höst planeras ett uppstartsmöte för bildandet av en ny nationell grupp för benign hematologi. Alla intresserade ST-läkare och specialister är varmt välkomna att deltaga. Välkomna!