Nationell föreläsningsserie - Heléne Hallböök och Emma Lennmyr, ALL-behandling

2022-05-19 09:15:00

Nationell föreläsningsserie för ST-läkare men du som är specialist är givetvis också välkommen att deltaga. Styrelsen och ST-utskottet introducerar nu en nationell föreläsningsserie för ST-läkare. Satsningen kommer att genomföras som pilotprojekt under 2022 med utvärdering därefter.