Utvärderingen av EHA:s andra specialistexamen klar

2018-08-28 13:30:00

SFH uttrycker sin stora tacksamhet till Gunnar Birgegård, Anna Eriksson och Johanna Ungerstedt som arbetat intensivt med utformandet av examen som enligt EHA blev en stor succé.

Mot slutet av tentamen ombads kandidaterna att slutföra en kort utvärderingsundersökning. Resultaten av denna undersökning visade att:
• 97% ansåg att examen var  relevant (78%) eller delvis relevant (19%) i förhållande till den utbildning i hematologi som de genomgått
• 87% av upplevde att examensmiljön var bra eller mycket bra.
• 95% kunde avsluta provet inom 2,5 timmar.
• 82% av deltagare som inte har engelska som modersmål ansåg att det engelska språket inte utgjorde något som helst problem,
medan övriga 18% tyckte att det var ett problem för enstaka frågor.Du kan läsa mer om granskningen och utvärderingen här

Nästa examen sker under EHA i Amsterdam 2019. Höll ögonen öppna efter den.