Vägledning angående frågor rörande trombos kombinerat med trombocytopeni efter vaccination mot Covid-19 med Vaxzevria

2021-04-20 08:45:00

Dokumentet är framtaget i samråd mellan Svenska Sällskapet för Trombos och Hemostas, (SSTH), Svensk Förening för Hematologi, (SFH), Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket.