Välkomna till den Svenska Lymfomdagen 2014

2013-12-12 12:45:00

Detta är ett årligen återkommande möte, arrangerat av Svenska Lymfomgruppen, för alla lymfomintresserade i Sverige. Syftet är att sprida information och ge möjlighet till diskussion om nationella riktlinjer för lymfom och om prövarinitierade studier inom området. I år har arrangemangget organiserats av Norra sjukvårdsregionen.

Program och information om anmälan - Svenska_Lymfomdagen_2014