Johanna Karlsson, Viktor Ljungström och Johan Lund disputerar

2016-09-22 18:15:00


Johanna Karlsson disputerar på avhandlingen "Infectious immunity and pneumococcal vaccine responses in multiple myeloma and related disorders"

Plats: Mikrobiologens föreläsningssal Guldhedsgatan 10A Göteborg, 7 Oktober  kl 9:00

Opponent: Docent Kristoffer Strålin

Viktor Ljungström disputerar på avhandlingen "Exploring next-generation sequencing in chronic lymphocytic leukemia"

Plats: Rudbecksalen, Rudbecklaboratoriet, Dag Hammarskjölds v 20, Uppsala, 14 Oktober  kl 9:15

Opponent: Catherine J. Wu, Dana-Farber Cancer Institute

Johan Lund disputerar på avhandlingen "Clinical Studies in Multiple Myeloma"

Plats: Birkeaulan 1, Huddinge Sjukhus, 14 oktober kl 9.00

Opponent: Caroline Heckman, Helsingfors


Du hittar avhandlingarna här