Viktig enkät om ST kurser samt information om nya ST-föreskriften

2014-10-09 18:30:00

Socialstyrelsen har utformat en enkät som riktar sig till ST-läkare, i syfte att kartlägga ST-läkares behov av kurser inom olika ämnesområden utifrån ST-läkarnas individuella utbildningsprogram. Kartläggningen kommer att bidra till ett ST-läkarperspektiv på Socialstyrelsens framtida bedömning av vilka typer av kurser som ska upphandlas. SFH har sänt nyhetsbrev till alla ST läkare i hematologi som vi har kännedom om och uppmanar er att besvara enkäten för att bidra till att säkra ett fortsatt gott kursutbud inom hematologi. Enkätsvaren hanteras helt anonymt. Sista svarsdatum är 2 november 2014.

Klicka här för att komma till enkäten.

Många av er har säkert uppmärksammat en stark kritik mot det nya förslaget till ST-föreskrift pga att man tagit bort kravet på extern granskning av verksamheter med ST-utbildning. Detta kommer att innebära en ny remissomgång innan det nya regelverket kan spikas. Vad detta innebär för start av den nya specialistutbildningen är oklart. Läs mer i Läkartidningen här