Viktig information om amekrin

2014-09-03 12:45:00

Martin Höglund och AML-gruppen meddelar en interimslösning på leveransproblemen

Nedan finner du mer detaljerad information från NordMedica om en interimistisk lösning vad gäller leverans av Amecrin fram till andra kvartalet 2015 då ny produktion ska vara up-and-running. Interimslösningen innebär leverans av fransktillverkat amsakrin (Amsalyo) mot enskild licens. Dos och indikation oförändrat. Leveranstiden återstår att se och kanske något man skall checka upp med ansvarig på respektive sjukhusapotek.

Martin Höglund, Uppsala

Apoteksinformation - SE_Amsalyo brev 2014-09-02

Produktresume - SV_RCP-AMSA-LYO

Praktisk användarhandledning - SV_NOTICE-AMSA-LYO