Vill du bidra vetenskapligt med din kliniska kompetens?

2015-06-17 14:45:00

Läkemedelsverket söker läkare med specialistkompetens, företrädesvis inom områdena onkologi eller hematologi, gärna med erfarenhet av forskningsarbete.

På den enhet som ansvarar för terapiområdena onkologi, transplantation, dermatologi, gynekologi/obstetrik samt urologi finns behov att rekrytera ytterligare kliniska utredare.

Läs mer om tjänsten här