Webbutbildning i specialitetsövergripande klinisk farmakologi för ST-läkare

2015-02-03 16:45:00

Socialstyrelsen har tagit fram en webbutbildning i specialitetsövergripande klinisk farmakologi för ST-läkare. Syftet är att öka kompetensen hos framtida specialistläkare inom områdena läkemedel och läkemedelsbehandling.

Webbutbildningen består av fristående interaktiva patientfall som belyser viktiga kliniska farmakologiska principer. Patientfallen relaterar till det specialitetsövergripande delmålet om läkemedel i de reviderade målbeskrivningarna för läkarnas ST som planeras träda i kraft våren 2015.

De kompetensbehovsområden som legat till grund för utbildningen är:

Grundläggande klinisk farmakologi.
Värdera information om läkemedel.
Beslutsstöd.
Kommunikation med och behandling av den individuella patienten.
Ansvar, roller och förhållningssätt.
Utbildningen är framtagen av Socialstyrelsen och ligger på Kunskapsguiden.se


Läs mer här Socialstyrelsen