Policydokument ST-kurser

Kursledaren skall vara medlem i diagnosgruppen. Denne ansvarar för kursens upplägg och innehåll samt utser föreläsare. Kursledaren skall också lämna relevanta uppgifter för eventuell LIPUS-bedömning.

Finansiering skall finnas för 4-5 föreläsare. Finansieringen skall ersätta lön inklusive sociala avgifter (beräknat på en genomsnittlig överläkarlön), resa och uppehälle i samband med kursen. Om kursledare eller föreläsare mottar stöd från läkemedelsindustrin skall detta tydligt redovisas i form av ett s k ”disclosure statement”. Detta gäller även om stödet avser forskningsprojekt.

För att trygga de fortsatta kursernas planering, höga kvalitet och opartiskhet önskar föreningen att fr.o.m. 2011 en grupp företag ingår sponsoravtal för två kurser per år. Sponsorbeloppets storlek beräknas för närvarande vid 3 deltagande företag till 67 000 kr per företag och år. Sponsoravtalet ger rätt till närvara på två kurser per år. Vilka av dem avtalas i samband med att företagets intresseanmälan om sponsring accepteras av föreningen.


 Den intresserade kan här ta del av hela dokumentet -sponsorprospekt_policydokument_2017