ST-kurser

SFH erbjuder fr.o.m. hösten 2009 kurser för blivande specialister (ST-läkare) i hematologi.

Kurserna är godkända av LIPUS. Kurserna bedrivs med stöd av läkemedelsföretag och av SFH varför kurskostnaden kan hållas låg. Resa och logi betalas av deltagaren. Kurserna har 25-30 deltagare. Sökande skall vara medlem i SFH. ST-läkare i hematologi verksamma i Sverige prioriteras, men hematologispecialister verksamma i Sverige samt hematologer under utbildning från övriga nordiska länder är också välkomna att söka (OBS kursen hålls på svenska). 

Från och med 2021 kommer kurserna att sökas med ett ansökningsfönster på 1 vecka. Samtliga ST-läkare som är medlemmar i SFH meddelas via mail när kursen är sökbar. Den som inte har gått någon kurs i föreningens regi kommer fortsatt att ha förtur. Till de framtida kurserna i benign hematologi och cytostatika kommer man dessutom prioriteras om man har kort tid kvar till färdig specialist. Av detta skäl får du på ansökningsblanketten ange tid kvar till specialistuttag. Efter förtur kommer övriga platser att fördelas med hjälp av lottning. 

För att erhålla kursintyg skall patientfall lämnas in i tid samt kursutvärdering skall fyllas i på plats.