ST-kurser

SFH erbjuder fr.o.m. hösten 2009 kurser för blivande specialister (ST-läkare) i hematologi.

SFH erbjuder varje år tre kurser för ST-läkare i hematologi med plats för 30 deltagare per kurs. Kurserna är oftast under tre dagar (halvdag-heldag-halvdag) men kan variera i längd. Kurserna är godkända av LIPUS och bedrivs med stöd av SFH varför kurs-kostnaden kan hållas låg, 6000:-. Resa och logi betalas av deltagaren. 

Samtliga ST-läkare som är medlem i SFH meddelas via mail när kursen är sökbar. På de flesta kurser har man förtur om man inte gått någon av föreningens ST-kurser tidigare, medan man för enstaka kurser (benign hematologi, antitumorala läkemedel, transplantation) har förtur vid kort tid kvar till färdig specialist. Efter eventuell förtur fördelas övriga platser med hjälp av lottning. 

För att erhålla kursintyg skall patientfall lämnas in i tid samt kursutvärdering fyllas i på plats.