Stipendium fallbeskrivning

mia_w

ST-läkare kommer även 2022 att erbjudas möjligheten att erhålla ett av fem stipendier som täcker kongressavgift, resa och logi. Fallbeskrivningar skall anknyta till något av 2022 års ämnen. Som den uppmärksamme noterat bär årets program i någon mån en prägel av relativt ovanliga sjukdomsmanifestationer där framställningen säkert kan vinna på illustrativa fallbeskrivningar. Fallen kommer att presenteras av respektive ST-läkare i samband med föreläsningen. Fallen (max 1 A4) ska skickas in senast 17/7, fyll i och sänd in blankett  nedan.  För att erhålla stipendium krävs medlemskap i SFH. Undantag för detta är medicine kandidater.