Studier NMSG

Plasmacellsgruppen bedriver studier inom NMSG.

Hemsidan har en öppen del tillgänglig för alla samt en sluten del som enbart är öppen för medlemmar. I den slutna delen finns som tidigare anmälningsmodul till möten, mötesreferat osv.

Om du är sjukvårdspersonal eller forskare, som letar information, så rekommenderas du att söka behörighet till våra Interna sidor, som innehåller ytterligare information om myelom och NMSG:s arbete riktat till läkare och annan sjukvårdspersonal.

http://nordic-myeloma.org/