Styrelse kontaktuppgifter

Maria Liljeholm (ordförande)
Norrlands universitetssjukhus Umeå
901 85 Umeå
Tel: 090- 785 00 00 (vxl)
E-post: maria.liljeholm(a)regionvasterbotten.se

Johan Theander (sekreterare)
Skånes universitetssjukhus Lund
221 85 Lund
Tel: 046- 17 10 00 (vxl)
E-post: johan.theander(a)skane.se   

Per-Ola Andersson (föregående ordförande)
Södra Älvsborgs sjukhus
501 82 Borås
Tel: 033 - 616 10 00 (vxl)
E-post: per-ola.andersson(a)vgregion.se

Kajsa Jönzén (skattmästare)
Hudiksvalls sjukhus
Kungsgatan 33
824 81 Hudiksvall
Tel: 026-15 40 00 (vxl)
E-post: kajsa.jonzen(a)regiongavleborg.se

Cecilia Karlström (övrig ledamot, ST-läkarrepresentant)
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Solna
Tel 08-571 70 000 (växel)
E-post: cecilia.karlstrom(a)sll.se

Katarina Nordfjäll (övrig ledamot)
Östersunds sjukhus
Box 654
831 27 Östersund
Tel: 063-15 30 00 Vxl
E-post: katarina.nordfjall(a)regionjh.se

Magdalena Kättström (övrig ledamot)
Universitetssjukhuset Örebro
701 85 Örebro
Tel: 019-602 10 00 (vxl)
E-post: magdalena.kattstrom(a)regionorebrolan.se

Faktureringsadress:
Svensk Förening för Hematologi
c/o skattmästare Kajsa Jönzén
Fjällstigen 1B
824 42 Hudiksvall
SFHs organisationsnummer är 8020124742

Föreningen tar emot e-fakturor och pdf fakturor
E-post: leverantorsfaktura(a)sfhem.se

Räkning för utlägg