Styrelse kontaktuppgifter

Franz Rommel (ordförande)
Universitetssjukhuset i Linköping
581 85 Linköping
Tel: 010 - 103 00 00 (vxl)
E-post: ordforande(a)sfhem.se

Maria Liljeholm (föregående ordförande)
Norrlands universitetssjukhus Umeå
901 85 Umeå
Tel: 090 - 785 00 00 (vxl)
E-post: maria.liljeholm(a)regionvasterbotten.se

Emma Bergfelt Lennmyr (sekreterare)
Akademiska Sjukhuset Uppsala
751 85 Uppsala
018-611 00 00 (vxl)
E-post: sekreterare(a)sfhem.se

Thomas Silfverberg (skattmästare)
Falu lasarett
Lasarettsvägen 10
791 82 Falun
Tel: 023 - 49 20 00 (vxl)
E-post: skattmastare(a)sfhem.se

Daniel Moreno Berggren (övrig ledamot, ST-läkarrepresentant)
Akademiska Sjukhuset Uppsala
751 85 Uppsala
018-611 00 00 (vxl)
E-post: st(a)sfhem.se

Magdalena Kättström (övrig ledamot)
Universitetssjukhuset Örebro
701 85 Örebro
Tel: 019 - 602 10 00 (vxl)
E-post: magdalena.kattstrom(a)regionorebrolan.se

Anneli Enblom Larsson  (övrig ledamot)
Sunderby sjukhus
971 80 Luleå
Tel: 0920-28 20 00 (vxl)
E-post: anneli.enblom-larsson(a)norrbotten.se

Faktureringsadress:
Svensk Förening för Hematologi
c/o skattmästare Thomas Silfverberg
Ringvägen 50
79174 Falun
SFHs organisationsnummer är 8020124742

Föreningen tar emot e-fakturor och pdf fakturor
E-post: leverantorsfaktura(a)sfhem.se

Räkning för utlägg