Styrelse kontaktuppgifter

Franz Rommel (ordförande)
Universitetssjukhuset i Linköping
581 85 Linköping
Tel: 010 - 103 00 00 (vxl)
E-post: ordforande(a)sfhem.se

Lovisa Wennström (ordförande elect)
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
Tel: 031-342 10 00 (vxl)
E-post: lovisa.vennstrom(a)vgregion.se

Emma Bergfelt Lennmyr (sekreterare)
Akademiska Sjukhuset Uppsala
751 85 Uppsala
018-611 00 00 (vxl)
E-post: sekreterare(a)sfhem.se

Anna Ravn-Landtblom (sekreterare elect)
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
141 86 Stockholm
Tel: 08 - 123 80 000 (vxl)
E-post: anna.ravn.landtblom(a)ki.se

Thomas Silfverberg (skattmästare)
Falu lasarett
Lasarettsvägen 10
791 82 Falun
Tel: 023 - 49 20 00 (vxl)
E-post: skattmastare(a)sfhem.se

Andreas Asklund (skattmästare elect)
Östersunds sjukhus
831 83 Östersund
Tel: 063-15 30 00 (vxl)
E-post: andreas.asklund(a)regionjh.se

Daniel Moreno Berggren (övrig ledamot, ST-läkarrepresentant)
Akademiska Sjukhuset Uppsala
751 85 Uppsala
018-611 00 00 (vxl)
E-post: st(a)sfhem.se

Anneli Enblom Larsson  (övrig ledamot)
Sunderby sjukhus
971 80 Luleå
Tel: 0920-28 20 00 (vxl)
E-post: anneli.enblom-larsson(a)norrbotten.se

Faktureringsadress:
Svensk Förening för Hematologi
c/o skattmästare Thomas Silfverberg
Ringvägen 50
79174 Falun
SFHs organisationsnummer är 8020124742

Föreningen tar emot e-fakturor och pdf fakturor
E-post: leverantorsfaktura(a)sfhem.se

Räkning för utlägg