Nordiska och Svenska AML-gruppen (2)

INVITATION TO THE NORDIC AND SWEDISH AML MEETINGS, JANUARY 20-21, 2022 # 2

Invitation for attendants

Location: Sigtunastiftelsen, located in Sigtuna, outside Stockholm and close to Arlanda airport.

Welcome to attend The first Nordic AML Group meeting (Thursday January 20), with invited Nordic and international speakers, and The Swedish AML Group meeting (Friday January 21), with invited speakers and overview of current projects and ongoing trials. Please see the attached program for details.

Both meetings are for physicians and researchers in the Nordic countries with an interest in AML.

It is also possible to attend via zoom, which does not require registration: https://uu-se.zoom.us/j/63144421705

Please register via the link below. The Swedish AML Group covers the cost for coffee and meals. Overnight stay is covered by the participant.

Accomodation 20220120 - 1 night - 1719,20 SEK

Deadline for registration is December 20.

https://dinkurs.se/77123

Schema

Svenska Mastocytosgruppens årsmöte

Vi hoppas på att vi kan ha ett fysiskt möte denna gång och att många av er har möjlighet att delta. Vi har inte satt programmet ännu, men vi kommer att ha ett intressant och informativt program även i år. Vi jobbar även på att få någon extern föreläsare.

Programpunkter:
Årsmöte i Svenska Mastocytosgruppen
Genomgång av uppdaterat vårdprogram
Uppdateringar kring diagnostik och MCAS
Forskningspresentationer

Det har varit en del utvecklingar inom vårt sjukdomsområde. Jag bifogar två artiklar som kan vara av intresse. Theo ansvarade för en artikel om MCAS som är ett viktigt inlägg kring detta sjukdomstillstånd (publicerad i JACI In pract). ECNM har skrivit en artikel (med Mattias och Hasse som medffa) om benmärgsmastocytos där man föreslår att detta ska bli en egen diagnosgrupp inom systemisk mastocytos.

Sprid inbjudan till kollegor som kan vara intresserade av att delta.

Anmälan görs till Annika Jouper annika.jouper(a)ki.se senast 13 december, mötet kommer även att sändas via zoom, men att anmälan krävs. Skriv även om du har några matrestriktioner.

Vi hoppas att vi ses den 21 januari!


Vänliga hälsningar,

Gunnar Nilsson och Stina Söderlund
Ordförande och Sekreterare i Svenska Mastocytosgruppen