Svensk Förening för Hematologi (SFH).

Svensk Förening för Hematologi har för närvarande ca 630 medlemmar. SFH har som sin huvuduppgift att befrämja vården av patienter med blodsjukdomar genom vetenskapliga aktiviteter, kvalitetsuppföljning samt fortbildning för blivande och färdiga specialister i hematologi.

Aktuellt

Nyhetsarkivet

Uppdaterade PNH riktlinjer

Under början av 2021 har även uppdateringar publicerats för vårdprogram enligt RCC modell gällande aggressiva B-cellslymfom, myelom och T-cellslymfom

Tre aktuella disputationer

Hallgerdur Lind Kristjánsdóttir (Göteborg), Lousie Pettersson (Lund) och Marcus Fager Ferrari (Malmö) disputerar

Oss hematologer emellan

Fler nummer
OHE utkommer med 4 nr/år och skickas till samtliga medlemmar i föreningen. Varje nummer finns online.
Oss hematologer emellan, 2021lNr 02
2021lNr 02
Oss hematologer emellan, 2021lNr 01
2021lNr 01
Oss hematologer emellan, 2020lNr 04
2020lNr 04
Oss hematologer emellan, 2020lNr 03
2020lNr 03

Föreningens Utbildningar

Fler datum