Swedish MPN day

Stockholm, Karolinska

Swedish MPN day

Key note speaker Professor Joachim Göthert, Universtätsklinikum Essen, Germany

PRELIMINARY AGENDA-2024 SWEDISH MPN DAY

18 October 2024, The Rolf Luft Auditorium at the Karolinska University Hospital, Stockholm

9.00 Welcome and introduction, moderator Erik Ahlstrand

9.15 Mathilde Egelund - Machine Learning in MPN diagnosis

9.30 Yuliya Leontyeva - Loss in Expectation of Life in MPN

9.45 Ingrid Lundahl - Hemostatic and inflammatory markers for thrombotic risk stratification in patients with MPN

10.00 Anneli Enblom Larsson - Vascular Complications in Myelofibrosis

10.15 Coffee break

10.30 Keynote Lecture: Professor Joachim Göthert, Universtätsklinikum Essen, Germany - Bomedemstat in MPN

11.30 Axel Rosell - NETs in MPN

11.45 Marie Lindgren - MPN-U, does it Excist?

12.00-13.00 Lunch

13.15 Jan Samuelsson - Young Patients with MPN

13.30 Christen Lykkegard Andersen and others - Discussion regarding the future of the Nordic MPN Study Group

14.00 Coffe b reak (meeting from here in Swedish)

14.30 Marie Lindgren - Nyheter från pågående vårdprogramsarbete

14.45 Peter Johansson - Pågående kliniska studier i Sverige

15.00 Årsmöte i Svenska MPN gruppen

15.30 Dagen avslutas

Alla MPN-intresserade inom vård och akademi är varmt välkomna!

Anmälan SENAST 1 oktober till anna.ravn-landtblom(a)regionstockholm.se.

Antal deltagare är begränsat. Ingen anmälningsavgift. Deltagare bokar och bekostar resa och eventuellt boende.


/Svenska MPN gruppen genom Anna Ravn Landtblom och Erik Ahlstrand